Bộ xử lý hình ảnh kèm nguồn sáng DUO

0989768778
0989768778