Bộ xử lý hình ảnh Fusion 3CMOS Full HD

0989768778
0989768778